Friday, 8 July 2011

Newyddion da

Bydd grŵp sgwrsio Cymraeg yn gyfarfod wythnosol yn ystod y tymhorau yn Queen Mary’s College o’r seithfed ar hugain o Fedi 2011 ymlaen. Amcan y grŵp bydd i ddarparu ymarfer siarad â chyfleoedd dysgu anffurfiol i’w aelodau. Fel arfer bydd y sesiynau yn gynnwys:

• Amser darllen – Modrybedd Afradlon gan Mihangel Morgan
• Gwylio a thrafod clipiau fidio
• Cerdd a chan
• Sgwrs amserol
• Cymru Heddiw – eitem o’r newyddion Cymreig
• Fy ngeiriadur - pawb yn cyfranu 5 geiriau newydd
• Atebion i broblemau gramadegol

Bellach, bydd y grŵp yn gynnig gymorth cilyddol i rain sy’n dewis i weithio yn annibynnol tuag at ei safon nesaf o arholiad CBAC.

Efallai, bydd y grŵp yn trefnu mynychiad â chyrsiau penwythnos yng Ngwent, yn Llundain neu gwneud ymgais yn yr Eisteddfod Genedlaethol nesaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2012

Swyddogion 2011/2012


Arweinydd : Anwen Foy
Bydd Anwen yn cyfarwyddo'r gweithgareddau’r iaith. Hi fydd y beirniad uchaf mewn unrhyw ddadl ynglŷn â gramadeg Cymraeg neu ynganu .

Ysgrifennyddes: Joyce Phillips
Bydd Joyce yn cyfathrebu a QMC ynglŷn dyddiadau a hi bydd cysylltiad y Coleg mewn unrhyw argyfwng. Bydd Joyce yn cadw rhestr o aelodau a'u manylion cyswllt.

Ysgrifenyddes gynorthwyol: Julia Towsend Rose
Bydd Julia yn helpu Joyce a chymryd drosodd petai hi’n absennol.


Meistr y wefan Malcolm Chappell
Bydd Malcolm yn gynnal a chadw'r wefan Cymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke fel cyfrwng cyfathrebu a chyhoeddusrwydd y grŵp. Bydd Malcolm yn trafod unrhyw gwestiwn sy’n ymddangos ar y safle.


Ysgrifennydd Cymdeithasol : Mervyn Czarnecki
Pwrpas i’w cael ei diffinio


Ymgynhorydd Tafodiath Cwmaman: Ryland Lee
Does dim pwrpas o gwbl i’r swydd hon

Good News
There will be a Welsh Conversation Group meeting weekly in term times at Queen Mary’s College from 27th  September 2011. The aim of the group will be to provide conversation practice and informal learning opportunities for its members. Typically sessions will include

• Amser darllen – Group reading of Modrybedd Afradlon by Mihangel Morgan
• Gwylio a thrafod clipiau fidio - watching and discussing video clips
• Cerdd a chan - Poetry and music
• Sgwrs amserol - Occassional discussions
• Cymru Heddiw – eitem o’r newyddion Cymreig
• Fy ngeiriadur - everyone contributes 5 new words
• Atebion i broblemau gramadegol - Answers to grammatical questions

In addition the group will be a mutual support for those choosing to work independently towards the next level of WJEC examination work.

The Group might also organise small group attendance at weekend courses in Gwent or London or provide an entry for the 2012 Eisteddfod in Pen-y-Bont

Officers 2011/2012

Leader: Anwen Foy
Anwen will direct the language activities of the group and be the final voice on all disputes concerning Welsh grammar or pronunciation.

Secretary: Joyce Phillips
Joyce will liaise with QMC over all booking dates and act as their point of contact for any emergencies or queries. Joyce will also maintain a list of attendees and their contact details

Assistant Secretary: Julia Towsend Rose
To assist Joyce and deputise in her absence

Web Master: Malcolm Chappell
To maintain the Cymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke blog as a communication channel and publicity outlet for the group. Malcolm will also deal will any queries that come in via the blog.

Social Secretary: Mervyn Czarnecki
Role to be defined

Aman Valley Dialect Advisor: Ryland Lee
No function

No comments:

Post a Comment