Swyddogion 2011/2012


Arweinydd: Anwen Foy

Bydd Anwen yn cyfarwyddo'r gweithgareddau’r iaith. Hi fydd y beirniad uchaf mewn unrhyw ddadl ynglŷn â gramadeg Cymraeg neu ynganu .
Ysgrifennyddes: Joyce Phillips
Bydd Joyce yn cyfathrebu a QMC ynglŷn dyddiadau a hi bydd cysylltiad y Coleg mewn unrhyw argyfwng. Bydd Joyce yn cadw rhestr o aelodau a'u manylion cyswllt.
Ysgrifennyddes Gynorthywyol: Julia Townsend -Rose


Bydd Julia yn helpu Joyce a chymryd drosodd petai hi’n absennol.Meistr y wefan Malcolm Chappell
Bydd Malcolm yn gynnal a chadw'r wefan Cymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke fel cyfrwng cyfathrebu a chyhoeddusrwydd y grŵp. Bydd Malcolm yn trafod unrhyw gwestiwn sy’n ymddangos ar y safle.

Ysgrifennydd Cymdeithasol : Mervyn CzarneckiPwrpas i’w cael ei diffinio

Ryland Lee Ymgynhorydd Tafodiaith Cwmaman Does dim pwrpas o gwbl i’r swydd hon