Programme September 2011

Grŵp sgwrsio Cymraeg

Bydd grŵp sgwrsio Cymraeg yn gyfarfod wythnosol  yn Queen Mary’s College o’r seithfed ar hugain o Fedi 2011 ymlaen.  Amcan y grŵp bydd i ddarparu ymarfer siarad â chyfleoedd dysgu anffurfiol i’w aelodau.

Fel arfer bydd y sesiynau yn gynnwys
Amser darllen – Modrybedd Afradlon gan Mihangel Morgan
Gwylio a thrafod clipiau fidio
Cerdd a chan
sgwrs amserol  
Cymru Heddiw –  eitem o’r newyddion Cymreig
Fy ngeiriadur   - pawb yn cyfranu  5 geiriau newydd
Atebion i broblemau  gramadegol
Bellach, bydd y grŵp yn gynnig gymorth cilyddol i rain sy’n dewis i weithio yn annibynnol tuag at ei safon nesaf o arholiad CBAC.

Efallai, bydd y grŵp yn trefnu mynychiad â chyrsiau penwythnos yng Ngwent, yn Llundain neu gwneud ymgais yn yr Eisteddfod Genedlaethol nesaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2012

Welsh Language Group, Basingstoke
There will be a Welsh Conversation Group meeting weekly at Queen Mary’s College from September 27 2011. The aim of the group will be to provide conversation practice and informal learning opportunities for its members

 Typically sessions will include
Amser darllen –  Group reading of Modrybedd Afradlon by Mihangel Morgan 
Gwylio a thrafod clipiau fidio  - watching and discussing video clips
Cerdd a chan  -  Poetry and music
Sgwrs amserol  - Occassional discussions
Cymru Heddiw –  eitem o’r newyddion Cymreig
Fy ngeiriadur   - everyone contributes 5 new words
Atebion i broblemau  gramadegol  - Answers to grammatical questions

In addition the group will be a mutual support for those choosing to work independently towards the next level of WJEC examination work.
The Group might also organise small group attendance at weekend courses in Gwent or London or provide an entry for the 2012 Eisteddfod in Pen-y-Bont