Tuesday, 28 June 2011

Newyddion da!

Safodd naw o ymgeiswyr arholiadau CBAC Cymraeg ar gyfer Oedolion yn Basingstoke eleni.

Safon Sylfaen
Claire Gaddy
Emma Loveridge
Michael Rogers
Karen Rogers
Bryan Smith
Julia Towsend Rose
Barbara Wells

Safon Mynediad
Anita Roderick
Sarah Rose

Nawr rhaid aros am y canlyniadau tan ganol Mis Awst. Cwblheuodd deuddeg eraill cyrsiau Trafod yr Iaith neu Ddechreuwyr eleni

Trafod yr Iaith
Malcolm Chappell
Mervyn Czarnecki
Ryland Lee
Joyce Phillips
David Rhydderch

Dechreuwyr
David Ball
Sarah Denly
Mike Hale
Lauren Muncey
Mick Price
Karen Rutland

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt!