Monday, 26 September 2011

Tymor Newydd!

Cofiwch, Bydd y Gymrodoriaeth Cymraeg Basingstoke yn dechrau eu sesiwn wythnosol yfory, y seithfed ar hugain o Fedi yn Queen Mary's Colege, Basingstoke. Amcan y grŵp bydd i ddarparu ymarfer siarad â chyfleoedd dysgu anffurfiol i’w aelodau. Fel arfer bydd y sesiynau yn gynnwys:

• Amser darllen – Modrybedd Afradlon gan Mihangel Morgan
• Gwylio a thrafod clipiau fidio
• Cerdd a chan
• Sgwrs amserol
• Cymru Heddiw – eitem o’r newyddion Cymreig
• Fy ngeiriadur - pawb yn cyfrannu 5 geiriau newydd
• Atebion i broblemau gramadegol

No comments:

Post a Comment